Mandala - barevná terapie


Na kurzu si namalujete svou osobní mandalu – ve které barevnost a tvar nechá nahlédnout do Vašeho nitra a umožní tak uvědomit si duševní stav ve kterém se právě nalézá. Zvolené tvary mandaly, barvy - jejich intenzita a sytost odhalí mnoho z Vašeho nitra. Touto cestou je možno zbavit se vnitřního napětí a skrytých problémů – důležité je uvolnění , které při malování pocítíte. Budete také malovat samostatně mandaly bez šablon. Tím si zkusíte schopnost vlastní tvorby, která vás nebude svazovat předkreslenými vzory a budeme si povídat o tom jak je možné pomocí barev a tvarů uplatněných v mandale pochopit situace v životě, problémy, které nás tíží a nevíme si s nimi rady a najít tak pochopení sebe sama. 
Barevně se můžeme zaměřit na čakrový systém, který nám podle zvolených barev pomůže odhalit skryté problémy nebo bloky v té které oblasti nejen fyzického , ale i duševního těla. 

A nakonec si vybarvíte svou vlastn
í mandalu, do které vložíte to čeho se chcete zbavit a nebo to co si přejete. První "zbavovací" mandalu rituálně zničíme a druhou si odnesete domů, aby mohla pracovat na splnění přání:-)


výklad mandaly * symboly * čísla * barvycena workshopu = 400,-  (záloha činí 150,-Kč - po domluvě lze celé kurzovné uhradit na místě)
v případě dárkového poukazu je kurzovné hrazeno předem a celé.  
Je-li kurz o víkendu, začínáme vždy v 15h - končíme cca v 17,30 - 18h - podle toho jak jste šikovní. Odpolední kurz ve všední dny začínáme vždy v 16hod - končíme cca v 18,30 - 19h 

Nemusíte si nosit sebou nic než vaši touhu se sebou něco udělat - sada kvalitních pastelek a veškerý materiál pro tvorbu je Vám k dispozici - čaj, káva a voda je zdarma :-)

Jak se do kurzu přihlásit.
Takto mohou Vaše mandaly vypadat....

 

 

 Výklad mandaly

Mandala je slovo, které pochází ze starobylého indického obřadního jazyka sanskrtu a znamená v překladu kruh nebo oblouk. Ve svém původním náboženském významu představuje mystický diagram buď ve tvaru kruhu, jenž se točí kolem určitého středu, nebo ve tvaru mnohoúhelníku, ve kterém všechny vzory směřují do jednoho centra. Kruhový tvar mandaly provází člověka od ranných dob a vždy představuje něco posvátného. Nejstarší nám známé mandaly pocházejí ze severozápadní Číny a jsou datovány do devátého až desátého století našeho letopočtu. V Tibetu a Nepálu se objevují mandaly jako malby na hedvábné látce, které slouží jako pomůcka k meditaci. Tyto mandaly lze srovnat s oltářními a kostelními malbami, které měly křesťanům původně sloužit jako meditační předlohy. Buddhismus přikládá mandalám v rámci svých kultovních rituálů zcela centrální postavení a považuje je za důležitý prostředek ke sjednocení chaotických a rozptýlených sil člověka do jednoho středu.

S kruhovým tvarem mandaly se můžeme setkat v nejrůznějších kulturách. Koncentrické je například uspořádání Stonehenge, posvátného místa keltských druidů, které vzniklo na sklonku mladší doby kamenné. Typickými mandalami jsou okenní růžice v gotických kostelech. Podle kruhového plánu byla vybudována takzvaná hvězdicová města v Itálii. Také nejrozličnější náboženské obrazy, jejichž střed je často tvořen svatozáří, nejsou ničím jiným než umělecky zpracovanými tvary mandal. Rovněž v tichomořské oblasti jsou známy rituály, ve kterých jsou obsaženy všudypřítomné kruhové tvary. Některé indiánské kmeny v Americe léčily pískovými mandalami zranění či vnitřní onemocnění.

Ve všech kulturách, ve kterých určují mandaly duchovní život, hraje kontemplace nad kruhovými obrazy významnou roli. Člověk tak může opět najít ztracenou cestu ke svému středu, k vnitřnímu zdroji síly, která opět sjednotí rozptýlenou duševní energii, a tím dá jeho bytosti celistvosti. Touha znovu ve všem živém nacházet základní struktury přírody se nás dotýká, ačkoli jsme se svým moderním způsobem života od přírody vzdálili. Kdybychom si mohli označit své místo uprostřed světa, zvolili bychom vždy kruh s jasným středem. Proto nás pozorování nebo vytváření mandal může vést zpět k sobě samému.


Výklad mandaly - Symboly
Ptáci -  Starobylý symbol lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Zastupují duchovno jako protiklad k hmotnému. Mohou reprezentovat duchy, anděly a nadpřirozenou pomoc.
Motýl -  Symbol přeměny díky svému pozoruhodnému životnímu cyklu. Tři stupně jeho života - všední housenka, latentní fáze kukly a nakonec zrození nádherného motýla - jsou porovnávány s životem, smrtí a znovuzrozením.
Kruh -  Symbol jednoty, dokonalosti, věčnosti.
Kříž -  Propojení svislé a vodorovné čáry vyjadřuje spojení protikladů - ducha a hmoty, světla a tmy, vědomí a nevědomí, života a smrti...
Kapky, déšť -  Ve vztahu k dešti symbolizuje plodnost, kapky jako slzy či krev pak mohou vyjadřovat vnitřní očistu.
Oko -  Reprezentuje vševidoucího a všudypřítomného Boha, spojováno i se schopností vidět na fyzické i duchovní úrovni (jasnozřivost).
Květiny -  Jakožto symbol jara jsou vyjádřením pomíjející povahy života, symbolem krásy a věčné obnovy života.
Srdce -  Symbol lásky, a to nejen mezi dvěma osobami, ale i jako zdroj osvícení a štěstí.
Blesk -  Symbol pro aktivující sílu duchovní říše, znázorňuje intuici, náhlý vhled, dar osvícení.
Duha -  Od dávných časů symbolizuje zvláštní spojení mezi člověkem a Bohem, počet barev v ní obsažených někdy nahrazuje mystické číslo sedm.
Spirála -  Podtrhuje význam středu a směřování k němu, směřování k jednotě a k Bohu.
Čtverec -  Vyjadřuje pevnost, stabilitu a vyváženost.
Strom -  Symbol života, hojnosti, vlastní obnovy.
Trojúhelník -  Symbol dynamiky, síly, ukazatel směru, vyjádření magického čísla tři, trojúhelník směřující dolů je symbolem ženství, trojúhelník směřující nahoru symbolem mužství.


Výklad mandaly - Čísla
1 Jednička -pomáhá k integraci a posílení celistvosti jednotlivce.
2 Dvojka může označovat harmonické vyřešení srážky protikladů nebo stav rovnováhy v protikladných silách.
3 Trojka se pojí s energií, která posiluje nezávislé myšlení, obrácené do budoucnosti. Je to mocné a posvátné číslo.
4 V mandalách znamená číslo čtyři potřebu vyváženosti, harmonie a řádu.
5 Pětka se vztahuje k přirozenému a zdravému životu. V mandalách symbolizuje číslo pět i činorodost a pomáhá sbírat energii k realizaci našich cílů, zakotvených v reálném světě.
6 Šestka je číslo dokonalosti a rovnováhy. Souvisí s dosažením cílů, s naplněním tvořivého úsilí.
7 Číslo sedm je vnímáno jako šťastné a vyvážené číslo, které pomáhá nacházet sama sebe v souzvuku se starobylými tradicemi a kořeny.
8 Osmička je ztělesněním dobře vyvážené harmonie párových protikladů. Je to číslo stability, harmonie a znovuzrození.
9 Devítka souvisí s tvořivým procesem. Devět bylo múz, ochránkyň umění, které provázely Apollóna. V mandalách devítka posiluje duchovní růst, pomáhá vyvažovat všechny energetické složky člověka.
10 Číslo deset se pojí s představou dokonalosti, plnosti, a také realizace.


Výklad mandaly - Barvy

Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti.

Fialová je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím. Působí na sedmou, korunní čakru.

Modrá uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Působí na pátou, krční čakru.

Tyrkysová je barvou chladné jezerní vody, přechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, harmonizuje.

Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. Působí na čtvrtou, srdeční čakru.

Žlutá je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost. Lehkou příměsí se snadno změní v ošklivou, špinavou barvu, a stejně tak se může i aktivní, sebevědomé úsilí proměnit v bezohlednou rozpínavost. Ovlivňuje třetí čakru, čakru sluneční pleteně.

Oranžová je barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Působí na druhou, sexuální čakru.

Červená je mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle. Dává energii první, kořenové čakře.

Hnědá je barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Ocení ji lidé, kteří potřebují získat jistotu a oporu ve světě, který jim připadá příliš ohrožující.

Černá je barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, alespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčinněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat a nedávají smysl, nebo-li jinu a jangu. V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. Když je však smícháme, vznikne šedá, nudná barva - nebarva.

Bílá
je barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na nějž je možné namalovat cokoli - umocňuje působení barvy, s níž je používána.


                     

  

KURZY


Asambláž z drahokamů
Drahokamový obraz 
Sametové malování suchým
pastelem

Mandala - barevná terapie
Mandaly čaker - drahokam
-...
kreslení PMH- tužka
pastelka - barevné kreslení
kreslíme zvíře
.
magická dílna - runy
magická dílna - amulet
-

o kreslení PMH
pro lektory kurzů PMH
o mě a kurzech
termíny kurzů

   
kontakt:

.
co dalšího dělám a co mě baví
...možná dojde i na kurzy - kdo ví

  Kopírování, šíření a další užívání obsahu není bez souhlasu autora povoleno.                                                   ankh © 2005